Behandling af nærsynethed hos børn

Øjenlæge Klaus Trier
Tingskiftevej 6
DK-2900 Hellerup
Mail: ktrier@dadlnet.dk

 

Det menneskelige øjes længde forøges fra 17 mm ved fødslen til normalt 24 mm i 14-års alderen. Hos nærsynede børn er øjets længdevækst imidlertid for stor og øjet kan nå en længde på over 30 mm. I alderen 16-20 år modnes øjets bindevæv, hvorved nærsynetheden gradvist stabiliseres. Den endelige grad afhænger af hvor tidligt nærsynetheden starter. Hvis nærsynetheden starter før 10-års alderen, vil den hos flertallet ende på 6 dioptrier (D) eller mere.

 

Nærsynethed er forbundet med øget risiko for synstruende øjenlidelser som nethindeløsning, degeneration af nethinden og grøn stær. På grund af disse komplikationer er nærsynethed blandt de væsentligste årsager til blindhed. For eksempel ville halvdelen af de ca. 600 tilfælde af nethindeløsning som hvert år forekommer i Danmark kunne undgås, hvis der ikke fandtes nærsynethed på mere end 3 D.

 

For at der kan dannes et fokuseret billede på nethinden skal øjets længde med en nøjagtighed på under 0,1 mm passe med lysets brydning i øjets hornhinde og linse. Da øjets vækst ikke genetisk kan programmeres så nøjagtigt, har øjet en feedback mekanisme, som tilpasser længdevæksten. Denne mekanisme virker ved regulering af den mekaniske styrke af øjets ydervæg, bindehinden (det hvide i øjet). Bindehindens evne til at modstå deformering bestemmes af indholdet af proteinet collagen, som udgør 80 % af bindehindens tørvægt.

 

Ved fødslen er øjet for kort i forhold til lysets brydning i hornhinden og linsen, og øjet er derfor langsynet. Dette registreres af nethinden, som aktiverer et collagen-nedbrydende enzym i bindehinden. Enzymet blødgøres bindehinden, og overtrykket i øjet presser derefter øjet ud i en mere aflang form. Når øjet gradvist har opnået den korrekte længde, bliver collagen-indholdet i bindehinden opreguleret og længdevæksten bremses.

 

Hos nærsynede børn er indholdet af collagen i bindehinden nedsat. Som følge heraf vokser øjets længde for hurtigt. Længdevæksten kan nå helt op på 1 mm/år mod normalt 0,1-0,2 mm/år.

 

Nærsynetheden øges typisk med 0,5-1,0 D/år i alderen 7-12 år og 0,25-0,5 D/år i alderen 13-16 år. Dette svarer til en ekstra længdevækst af øjet på 0,22 mm/år i alderen 7-12 år, 0,15 mm/år i alderen 13-14 år, og 0,10 mm/år i alderen 15-16 år. Hvis denne ekstra længdevækst kan undgås, vil nærsynetheden ikke øges.

 

 

7-methylxanthin

 

7-methylxanthin (7-MX) dannes naturligt i kroppen ved nedbrydning af koffein efter indtagelse af kaffe, kakao, chokolade etc. Stoffet øger indholdet af collagen i bindehinden og har i gentagne forsøg vist sig at modvirke udviklingen af nærsynethed hos dyr. I modsætning til koffein har 7-MX meget ringe evne til at gennemtrænge blod/hjerne barrieren og har derfor ingen opkvikkende virkning.

 

Lægemiddelstyrelsen i Danmark godkendte i 2003 et forsøg, hvor effekten af 7-MX (én tablet á 400 mg daglig) på nærsynethed hos børn i alderen 8-13 år blev vurderet. Forsøget viste en statistisk betydende effekt og førte til at apoteksfremstillede 7-MX tabletter fra 2009 blev tilgængelige med tilskud fra den offentlige sygesikring.

 

Da 7-MX udskilles ret hurtigt, er det nødvendigt tage tabletterne tre gange dagligt for at sikre fuld effekt.

 

En analyse af data indsamlet i perioden 2000-2021 har vist, at effekten af 7-MX er proportional med doseringen. Resultaterne blev 2022 offentliggjort i ”British Journal of Ophthalmology”. Analysen omfattede data fra 711 børn i alderen 7-15 år med op til 10 D nærsynethed ved start. Børnene blev fulgt med årlige målinger i op til 9 år. Modelberegninger baseret på hele materialet tyder på, at et barn, som gennemsnitligt tager én tablet 2,5 gange dagligt, efter 3 år sandsynligvis vil have 0,68 D mindre nærsynethed og 0,16 mm kortere øjne end et ubehandlet barn.

 

Hvis behandlingen iværksættes mens nærsynetheden endnu er moderat, er effekten imidlertid betydelig større.

 

Således viser beregninger baseret på data fra 230 børn i alderen 7-10 år, hvis nærsynethed ikke oversteg 4 D ved start, og som alle blev fulgt i tre år, at et barn som tager én tablet 3 gange dagligt, efter 3 år vil have 1,23 D mindre nærsynethed og 0,36 mm kortere øjne end et ubehandlet barn. Dette svarer til en behandlingseffekt på 64 % over 3 år.

 

Beregninger baseret på 5-års data data fra 153 børn i alderen 7-10 år, hvis nærsynethed ikke oversteg 4 D ved start, viser 1,82 D mindre nærsynethed og 0,62 mm kortere øjne efter 5 år for et barn som tager én tablet 3 gange dagligt. Dette svarer ligeledes til en behandlingseffekt på 64 %, men altså over 5 år. Der er således ikke noget der tyder på at effektiviteten af 7-MX aftager med tiden.

 

Der har ikke vist sig nogen bivirkninger af behandlingen, og langtidsstudier af forsøgsdyr behandlet med 25 gange højere dosis end den der bruges til nærsynede børn har demonstreret at 7-MX er uden skadevirkninger.

 

7-MX tabletterne produceres af Glostrup Apotek og fås på recept på alle apoteker i Danmark. 100 tabletter á 400 mg koster ca. 650 kr. Øjenlægen kan søge tilskud fra den offentlige sygesikring på 85 %. Med tre tabletter dagligt er udgiften efter fradrag af sygesikringstilskuddet ca. 1.400 kr. pr. år. For medlemmer af sygeforsikringen "Danmark" er der mulighed for yderligere tilskud.

 

Øjets længde og graden af nærsynethed bør måles en gang om året og behandlingen bør fortsættes frem til omkring 18-års alderen.

 

Indtil videre bør man afstå fra behandlingen i tilfælde af sukkersyge, epilepsi eller andre alvorlige kroniske tilstande. Børn med meget tidligt opstået nærsynethed har normalt ret stabil nærsynethed indtil 6-7 års alderen. Start af behandling kan derfor udskydes indtil barnet har nået denne alder.

 

Da man ikke kan gøre noget ved nærsynethed som allerede er udviklet, er det vigtigt at starte behandlingen op så tidligt som muligt. Desværre opdages nærsynethed ofte først når den er nået op på 1-2 D. Det er derfor en god idé at foretage en undersøgelse i 7-års alderen, især hvis en eller begge forældre er nærsynede.

 

7-MX kombineret med nærsynethed-hæmmende brilleglas eller kontaktlinser

 

I de senere år er der kommet forskellige design af nærsynethed-hæmmende brilleglas og kontaktlinser på markedet i Danmark. Disse optiske hjælpemidler har foruden en minus-korrektion i centrum også felter med plus-korrektion i periferien, og kontrollerede undersøgelser med en varighed på op til tre år har vist at de reducerer øjets længdevækst. Det formodes at virkningen skyldes en fortykkelse af årehinden (laget mellem nethinden og bindehinden).

 

Effektiviteten af disse specielle brilleglas/kontaktlinser aftager noget med tiden, og er især hos yngre børn ikke tilstrækkelig til i alle tilfælde at forhindre udvikling af høj nærsynethed over tid. Den største effekt der er påvist med optisk behandling, er en samlet reduktion af øjets længdevækst på 0,44 mm over en periode på 7 år, svarende til en reduktion af nærsynetheden på omkring 1,25 D.

 

For en diskussion af effektiviteten af optisk behandling, se:

 

Efficacy in myopia control. Prog Retin Eye Res. 2021 Jul;83:100923. doi: 10.1016/j.preteyeres.2020.100923. Epub 2020 Nov 27. PMID: 33253901. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33253901/

 

Brug af nærsynethed-hæmmende brilleglas eller kontaktlinser lader sig udmærket kombinere med 7-MX. Der foreligger indtil videre kun resultater fra børn i alderen 10 år og opefter, men for denne aldersgruppe ser det ud til at kombineret behandling stabiliserer nærsynetheden med 100 %.

 

 

Referencer

 

Trier K, Olsen EB, Kobayashi T, Ribel-Madsen SM. Biochemical and ultrastructural changes in rabbit sclera after treatment with 7-methylxanthine, theobromine, acetazolamide, or l-ornithine. Br J Ophthalmol 1999;83:1370-1375.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10574816

 

Trier K, Munk Ribel-Madsen S, Cui D, Brøgger Christensen S. Systemic 7-methylxanthine in retarding axial eye growth and myopia progression: a 36-month pilot study. J Ocul Biol Dis Infor. 2008;1:85-93.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20072638/


Cui D, Trier K, Zeng J, Wu K, Yu M, Hu J, Chen X, Ge J. Effects of 7-methylxanthine on the sclera in form deprivation myopia in guinea pigs. Acta Ophthalmol 2011;89:328-34.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860777

 

Nie H, Huo L, Yang X, Zeng J, Trier K, Cui D. Effects of 7-methylxanthine on form-deprivation myopia in pigmented rabbits. Int J Ophthalmol 2012;5:133-37.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22762036

 

Cui D, Trier K, Ribel-Madsen SM. Effect of day length on eye growth, myopia progression, and change of corneal power in myopic children. Ophthalmology 2013;120:1074-9.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380471

 

Hung L-F, Arumugam B, Ostrin L, Patel N, Trier K, Jong M, Smith EL III. The adenosine receptor antagonist, 7-methylxanthine, alters emmetropizing responses in infant macaques. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018;59:472-486.

http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2670518

 

Wildsoet CF, Chia A, Cho P, Guggenheim JA, Polling JR, Read S, Sankaridurg P, Saw SM, Trier K, Walline JJ, Wu PC, Wolffsohn JS. IMI - Interventions for controlling myopia onset and progression report. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019;60:M132-M160.

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2727315

 

Trier K, Cui D, Ribel-Madsen S, Guggenheim J. Oral administration of caffeine metabolite 7-methylxanthine is associated with slowed myopia progression in Danish children. Br J Ophthalmol 2022;

https://bjo.bmj.com/content/early/2022/07/18/bjo-2021-320920?rss=1

 

Singh H, Singh H, Sahajpal NS, Paul S, Kaur I, Jain SK. Sub-chronic and chronic toxicity evaluation of 7-methylxanthine: a new molecule for the treatment of myopia. Drug Chem Toxicol. 2022;45:1383-1394.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33076712/

 

Singh H, Singh H, Sharma S, Kaur H, Kaur A, Kaur S, Kaur S, Sahajpal NS, Chaubey A, Shahtaghi NR, Kaur I, Jain SK. Genotoxic and mutagenic potential of 7-methylxanthine: an investigational drug molecule for the treatment of myopia. Drug Chem Toxicol. 2023 Jan 3:1-10. doi: 10.1080/01480545.2022.2164011. Epub ahead of print. PMID: 36594462.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36594462/