Ny medicinsk behandling af nærsynethed hos børn.

Øjenlæge Klaus Trier
Tingskiftevej 6
DK-2900 Hellerup
Mail: ktrier@dadlnet.dk

 

Det menneskelige øjes længde forøges fra 17 mm ved fødslen til normalt 24 mm i 14 års alderen. Hos nærsynede børn er øjets længdevækst imidlertid for stor og standser først i 18-20 års alderen, hvor øjet kan have nået en længde på over 30 mm. I 18-20 års alderen vil den generelle modning af kroppens bindevæv (krydsbinding af collagen) stabilisere øjets bindevæv. Derved standser længdevæksten af øjet, og nærsynetheden bliver stabil.

 

Udover at være et besværligt handikap, som kræver optisk korrektion, er nærsynethed forbundet med forhøjet risiko for synstruende øjenlidelser som nethindeløsning, AMD (nethindeforkalkning) og grøn stær. På grund af disse komplikationer er nærsynethed blandt de væsentligste årsager til blindhed. Ud af de ca. 600 tilfælde af nethindeløsning som hvert år forekommer i Danmark, ville skønsmæssigt 300 kunne forhindres, hvis nærsynethed over -3 dioptrier kunne forebygges. Også et stort antal tilfælde af AMD og grøn stær ville kunne forebygges. Korrektion af nærsynethed med briller, kontaktlinser, laserbehandling eller linseimplantation forhindrer ikke disse komplikationer. Tværtimod kan brug af kontaktlinser eller kirurgiske indgreb i sjældne tilfælde medføre synstruende skader på hornhinden.


I de senere år har man fået større indsigt i den mekanisme der styrer øjets længdevækst. For at der kan dannes et fokuseret billede på nethinden skal øjets længde med en nøjagtighed på under 0,1 mm passe med lysets brydning i hornhinden og øjets linse. Da øjets længdevækst ikke genetisk kan programmeres så nøjagtigt, er øjet udstyret med en feedback mekanisme, som sørger for at øjets længdevækst reguleres, indtil øjets længde passer med lysets brydning i hornhinden og linsen, så der dannes et helt skarpt billede på nethinden. Denne mekanisme virker ved regulering af eftergiveligheden af øjets ydervæg, bindehinden (det hvide i øjet). Bindehinden består hovedsagelig af proteinet collagen (80% af tørvægten). Bindehindens evne til at modstå deformering under mekanisk belastning bestemmes især af indholdet af collagen.


Ved fødslen er øjet for kort i forhold til lysets brydning i hornhinden og linsen, hvilket betyder at øjet er langsynet. Denne langsynethed registreres af nethinden, som aktiverer et collagennedbrydende enzym i bindehinden. Nedbrydningen af collagen blødgør bindehinden, og overtrykket i øjet presser derefter øjet ud i en mere aflang form. Når øjet gradvist har opnået den rigtige længde, bliver de collagennedbrydende enzymer nedreguleret, og collagenindholdet i bindehinden øges. Derved stabiliseres øjets form. Hos nærsynede børn er denne mekanisme af en eller anden årsag ude af balance, og indholdet af collagen i bindehinden er derfor permanent reduceret. Som følge heraf vil øjets længde hos nærsynede børn tiltage med helt op til 1 mm per år, mod normalt omkring 0,1 mm per år. Den gennemsnitlige længdevækst af øjet hos nærsynede danske børn i alderen 8-14 år er omkring 0,3 mm pr. år, og den tilsvarende øgning af nærsynetheden omkring 0,5 dioptrier pr. år.


En behandling som øger bindehindens indhold af collagen, må således antages at bremse udviklingen af nærsynethed. Det har vist sig at stoffet 7-methylxanthin, et nedbrydningsprodukt af koffein som findes naturligt i cacaofrugten, ikke blot øger indholdet af collagen i bindehinden, men også bremser udviklingen af nærsynethed hos forsøgsdyr. Som koffein virker 7-methylxanthin ved at blokere såkaldte adenosinreceptorer, men i modsætning til koffein har 7-methylxanthin meget ringe evne til at gennemtrænge blod/hjerne barrieren. 7-methylxanthin har derfor ingen opkvikkende virkning, da det ikke når frem til adenosinreceptorerne i hjernen.

En 36 måneders undersøgelse fuldført af 61 nærsynede børn (gennemsnitlig alder 11 år) har nu vist, at behandling med 7-methylxanthin i tabletform faktisk reducerer øjets længdevækst med gennemsnitligt ca. 50% over 24 måneder. Så længe behandlingen fortsættes, falder øjets væksthastighed og væksten af nærsynetheden aftager, men når behandlingen afbrydes bortfalder denne effekt.

Efter et års behandling af 10-13 årige nærsynede børn var øgningen af nærsynetheden standset hos 47% af de børn som fik tabletter med 7-methylxanthin, mens det kun var tilfældet hos 17% af dem som fik kalktabletter. Tilsvarende var øjets længdevækst blevet normal hos 44% af de børn som fik tabletter med 7-methylxanthin, mens det kun var tilfældet hos 14% af de børn som fik kalktabletter. Disse resultater blev opnået med en dosis på én tablet á 400 mg dagligt. Foreløbige resultater tyder på at dosering med én tablet to gange dagligt virker betydeligt bedre.

Der har ikke vist sig nogen bivirkninger af behandlingen.


Tabletterne med 7-methylxanthin produceres af Glostrup Apotek og fås på recept. 100 tabletter á 400 mg koster ca. 500 kr. Øjenlægen kan søge 60-85% sygesikringstilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Med to tabletter om dagen er udgiften således ca. 1.000 kr. pr. år efter fradrag af sygesikringstilskud, dog kun det halve hvis man er medlem af sygeforsikringen "Danmark". For at bedømme effekten af behandlingen er det hensigtsmæssigt at der foretages udmåling af øjets længde og graden af nærsynethed ved behandlingens start, efter et halvt år, og derefter én gang om året. Dosis er én tablet morgen og aften. Behandlingen bør fortsætte frem til 18 år alderen. I tilfælde af graviditet bør behandlingen afbrydes, ligesom man indtil videre bør afstå fra behandlingen i tilfælde af sukkersyge, epilepsi eller andre alvorlige kroniske tilstande.


Da man ikke kan gøre noget ved den nærsynethed som allerede er udviklet, er det vigtigt at starte med behandlingen så tidligt som muligt. Desværre opdages nærsynetheden som regel først når den er nået op på omkring -1 dioptri. Normalt vil et barn på 7 år fortsat være en smule langsynet. Børn som i denne alder ikke er langsynede vil ofte være på vej til at blive nærsynede. Det er derfor en god idé at foretage en undersøgelse i 7-års alderen, især hvis en eller begge forældre er nærsynede. Hvis undersøgelsen viser at der ikke er nogen langsynethed, bør der foretages opfølgende undersøgelser med henblik på at afdække begyndende nærsynethed.

 

Trier K, Olsen EB, Kobayashi T, Ribel-Madsen SM. Biochemical and ultrastructural changes in rabbit sclera after treatment with 7-methylxanthine, theobromine, acetazolamide, or l-ornithine. Br J Ophthalmol 1999;83:1370-1375

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10574816

 

Trier K, Ribel-Madsen SM, Cui D, Christensen SB. Systemic 7-methylxanthine in retarding axial eye growth and myopia progression: a 36-months pilot study. J Ocul Biol Dis Inform (2008) 1:85-93
http://www.springerlink.com:80/content/h476385114352313/


Trier K. Ny medicinsk behandling af progredierende axial myopi. Oftalmolog (2008) (publikation for skandinaviske øjenlæger) http://www.oftalmolog.com/Sider/artikDec08/behandli.pdf


Cui D, Trier K, Zeng J, Wu K, Yu M, Hu J, Chen X, Ge J. Effects of 7-methylxanthine on the sclera in form deprivation myopia in guinea pigs. Acta Ophthalmol 2011;89:328-34

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19860777

 

Nie H, Huo L, Yang X, Zeng J, Trier K, Cui D. Effects of 7-methylxanthine on form-deprivation myopia in pigmented rabbits. Int J Ophthalmol 2012;5:133-37

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22762036

 

Cui D, Trier K, Ribel-Madsen SM. Effect of day length on eye growth, myopia progression, and change of corneal power in myopic children. Ophthalmology 2013;120:1074-9

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23380471

 

WHO Teknisk rapport 2015

http://www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf?ua=1

 

Hung L-F, Arumugam B, Ostrin L, Patel N, Trier K, Jong M, Smith EL III. The adenosine receptor antagonist, 7-methylxanthine, alters emmetropizing responses in infant macaques. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018;59:472-486

http://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2670518

 

Wildsoet CF, Chia A, Cho P, Guggenheim JA, Polling JR, Read S, Sankaridurg P, Saw SM, Trier K, Walline JJ, Wu PC, Wolffsohn JS. IMI - Interventions for controlling myopia onset and progression report. Invest Ophthalmol Vis Sci 2019;60:M132-M160

https://iovs.arvojournals.org/article.aspx?articleid=2727315